Børneunivers Nord Afd. Favrdal
Børneunivers Nord afd. Favrdal
Christen Koldsvej 4
6100 Haderslev
Kiko@haderslev.dk
7434 5250
2120 9045

Kalender

"I Favrdal skaber vi en levende, nærværende og udviklende hverdag for alle børn."

Værdier

 

Fælles læringssyn i Haderslev kommune

Barnet udvikler tidligt et stærkt selv og en identitet, der danner grundlag for barnets videre udvikling og uddannelse. Derfor arbejder vi med læring allerede fra barnets første år. Læringssynet i Børneuniverset, som omfatter alle børn fra 0-10 år, skal skabe sammenhæng i barnets læring mellem dagpleje, daginstitution og skole/SFO.

Læringssynet i Favrdal

Barnet skal opleve, at de er en aktiv medskaber af viden. Barnet skal både opleve at ”lære noget” og at ”være nogen”. Det sker i balance mellem både de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, i spontane lege, ved at følge barnets spor og gennemaktiviteter i fællesskab med andre børn.

Alle børn skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene egne kulturfællesskaber er central.

Fundamentet for barnets succes i livet bliver lagt i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. Pædagogerne understøtter hvert barns i netop det læringsmiljø, som stimulerer barnet bedst muligt. Formålet er at støtte barnets udvikling og trivsel som er en forudsætning for barnets læring.

Pædagogerne i Favrdal sikre at der udføres kontinuerlige opfølgninger og evaluering på barnets trivsel, udvikling og læring. Dette sikres bl.a. via interne møder, møder med forældre og tværfaglige samarbejdspartner.

Overgang

Børn og forældre skal føle tryghed ved opstart, og ved overgangen fra et tilbud til et andet. Derfor samarbejder vi tæt med sundhedplejen, skole samt SFO. 

Læringsmiljø

Læringsmiljøet danner udgangspunkt for barnets sociale og faglige udvikling. Personalet understøtter barnets deltagelse som et betydningsfuldt medlem af børnegruppen ved at følge barnets initiativ til og ønske om at forstå verden og bidrage til den. Derfor skaber vi læringsmiljøer, som vækker barnets nysgerrighed, og som inddrager og understøtter barnets perspektiv.

Pædagogisk tilgang

Barnet mødes i alle henseender med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Alle pædagoger i Favrdal er uddannet ICDP.

Barnet følges af pædagoger, som har fokus på både at styrke barnets faglige kompetencer, og de personlige kompetencer, som sikrer barnets trivsel. Pædagogerne samarbejder med tværfaglige fagpersonale og er i tæt dialog om barnets trivsel og læring med barnets forældre.

Den styrkede pædagogiske læreplan

I Favrdal arbejder vi efter at udvikle glade, robuste og livsduelige mennesker. Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi gennem reflekteret, dokumenteret og målrettet praksis tilrettelægger en hverdag for børnene, hvor de kan udvikle sig i et trygt miljø.