Børneunivers Nord Afd. Favrdal
Børneunivers Nord afd. Favrdal
Christen Koldsvej 4
6100 Haderslev
Kiko@haderslev.dk
7434 5250
2120 9045

Kalender

"I Favrdal skaber vi en levende, nærværende og udviklende hverdag for alle børn."

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Tankerne bag den styrkede pædagogiske læreplan

Hvert barn er medskaber af sin egen læring i et pædagogisk læringsmiljø. Det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre barnet i både leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Den pædagogiske læreplan understøtter personale og ledelse i at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø for og sammen med børnene. Legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed sammen med det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for læringsprocesser.

Evalueringskultur

Den styrkede pædagogiske læreplan skal understøtte en evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende forholder sig refleksivt og kritisk til arbejdet – både i hverdagen og i mere organiserede evalueringsaktiviteter.

Evalueringen skal koncentrere sig om det pædagogiske læringsmiljø og om, hvordan dette miljø understøtter børnegruppens og det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

- EMU

https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan