Børneunivers Nord Afd. Favrdal
Børneunivers Nord afd. Favrdal
Christen Koldsvej 4
6100 Haderslev
Kiko@haderslev.dk
7434 5250
2120 9045

Kalender

"I Favrdal skaber vi en levende, nærværende og udviklende hverdag for alle børn."

Velkommen til Favrdal


Velkommen til Favrdal. Vi er et kommunalt dagtilbud for de  0- 6 årige i Haderslev kommune.  En central enhed normeret til 104 børn, med pt. 20 fastansatte. Favrdal er fysisk beliggende i det gamle digterkvarter på Christen Koldsvej 4, 6100 Haderslev. 

 

Institutionen er aldersopdelt med 2 huse. “ Det lille hus” der er vores vuggestuegruppe - primært fra 0 årige til 2,11 årige og “ det store hus” hvor børnehavebørn fra 2,11 år og storebørnsgruppen med de ældste børn er. Børnene starter i skole det år, hvor barnet fylder 6 år.

 

I Favrdal giver vi mulighed for, at det enkelte barn kan spejle sig i børn på samme alder, hvilket forskningen antager er vigtigt for barnets udvikling. Desuden giver funktionsopdelingen mulighed for at danne relationer på tværs af grupperne, så børnene danner børnefællesskaber med andre, uanset alder og køn. Favrdal er kendetegnet ved professionelle leg og læringsmiljøer, der understøtter børnenes alsidige trivsel, udvikling og læring. 

 

Vi er særligt opmærksomme på sammenhængen i overgange - også ved interne overgange. I overgange tages der hensyn til barnets udvikling og sociale relationer, så vidt det er muligt.

 

Fællesrummene i begge huse er indrettet med  pæne, indbydende, innovative, og tydelige legezoner. Legezonerne giver barnet mulighed for ro, fordybelse og kreativitet, hvilket er en forudsætning for barnets udvikling og læring. 

 

Der er fast personale tilknyttet de enkelte grupper. Personalet er repræsenteret med både mandligt og kvindeligt personale. På alle grupper er der tilknyttet fast personale, hvoraf der som minimum er to uddannede pædagoger. Favrdal har også studerende og pædagogmedhjælpere.

Favrdal består udover fast personale, af en daglig pædagogisk leder, flexmedarbejdere, pedel, rengøring og vikarer.

 

Favrdals vision er: "at skabe et trygt sted at være og lære for alle børn."

Det skaber vi gennem den gode tilknytning og anerkendende interaktion mellem barnet, forældrene og det fagprofessionelle personale. 

 

Vi ser frem til at hilse jer velkommen i Favrdal