Børneunivers Nord Afd. Favrdal
Børneunivers Nord afd. Favrdal
Christen Koldsvej 4
6100 Haderslev
Kiko@haderslev.dk
7434 5250
2120 9045

Kalender

"I Favrdal skaber vi en levende, nærværende og udviklende hverdag for alle børn."

Lukkedage


Lukkedage i afd. Favrdal 2020

Påske

Mandag d. 6. april

Tirsdag d. 7. april

Onsdag d. 8. april

 

Dagen efter kr. himmelfartsdag

Fredag d. 22. Maj

 

Jul

Torsdag d. 24. december

Mandag d. 28. december

Tirsdag d. 29. december

Onsdag d. 30. december

Torsdag d. 31.december

 

 

Procedure ved dagtilbud i en anden institution

Senest 5 uger før forventet pasning skal forældrene meddele dette til daglig pædagogisk leder. Daglig pædagogisk leder udleverer ansøgningsskemaet til forældrene.

Forældrene afleverer det udfyldte skema til daglig pædagogisk leder der videresender det til Pladsanvisningen.

Pladsanvisningen koordinerer pasning og sender besked til forældre, samt de berørte institutioner med kopi til barnets institution.

Afregning for pasning for lukkedage og tvunget ferielukning

Forældrene skal ikke betale ekstra for pasning af barnet i forbindelse med lukkedage og ferielukning. Der gives ikke økonomisk kompensation til den/de institutioner, der skal modtage barnet/børnene.